“Pasja i Zmartwychwstanie” w Klubie Seniora Krakus

We wtorek 12 kwietnia w Klubie Seniora Krakus działającego w Centrum Polsko-Słowiańskim odbyło się przedstawienie „Pasja i Zmartwychwstanie”, przygotowane przez Theatre and Opera Society THEOS.

Jest to recital poetycko-muzyczny z elementami teatru greckiego, który łączy piękne polskie wiersze wielkopostne z pieśniami polskimi. Jest to też refleksja na Męką Pańską Jezusa Chrystusa i Zmartwychwstaniem. Całość wzbogacona multimedialną ilustracją tekstów za pomocą obrazów sławnych malarzy. W przedstawieniu wzięli udział: Kasia Drucker – która śpiewa przejmującym i mocnym sopranem a zarazem jest reżyserem, Anna Kucay – pięknie recytująca wiersze oraz prof. David Musiał – akompaniator na pianinie. Projektor obsługiwała Martyna Sokół.

Przedstawienie poprzedziła ukraińska pieśń wykonana w hołdziem ofiarom wojny, „Modlitwa do Bogurodzicy” przez Chór Kameralny „Kijów” z Kijowa z której Kasia Drucker zaśpiewała partię solową.

Przedstawienie w Krakusie odbyło się jako jedno z wydarzeń w ramach obchodów 50-lecia Centrum Polsko-Słowiańskiego.

Tekst i zdjęcia: Zosia Żeleska-Bobrowski