Rada Dyrektorów i Komisja Rewizyjna
Centrum Polsko-Słowiańskiego

| stan na listopad 2021 |

RADA DYREKTORÓW:

Marian ŻAK
PRESIDENT

[email protected]

PAWEŁ PACHACZ
VICE PRESIDENT

[email protected]

Izabella Kobus Salkin
VICE PRESIDENT

[email protected]

ZBIGNIEW SOLARZ
SKARBNIK

[email protected]

Bożena Konkiel
SEKRETARZ

[email protected]

Artur Dybanowski
DYREKTOR

[email protected]

Danuta Bronchard
Dyrektor

[email protected]

Jadwiga Bylinka-Ołdakowska
Dyrektor

[email protected]

Father Joseph Szpilski
DYREKTOR

[email protected]

KOMISJA REWIZYJNA:

ELIZABETH GOSEK

[email protected]

Iwona Podolak

[email protected]

Dariuz. P Knapik

[email protected]

PERSONEL:

Agnieszka Granatowska
Dyrektor Wykonawczy

[email protected]

Aleksandra Słabisz
DYREKTOR D/S ROZWOJU

[email protected]

Igor Wieczorkowski
Dyrektor Finasowy

[email protected]

Kasia Kaim-Goncalves
Koordynator d/s Edukacji

[email protected]

Bożena Mazińska
Program emigracyjny

[email protected]

Artur Pustula

[email protected]

Dorota Pastula
Program Usług Socjalnych dla Seniorów

[email protected]

Maria Madej
Klub Seniora im. Jana Pawła II

[email protected]