Wspólnie wspieramy Polonię

Zgodnie z informacją, którą otrzymaliście Państwo na grudniowych wyciągach bankowych, 16 lutego 2022 r. z Państwa kont w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej została pobrana opłata członkowska na organizacje sponsorujące, wybrane przez Państwa przy otwarciu konta w PSFCU.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jako jedna z nielicznych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych zobowiązała się do zbierania składek członkowskich dla organizacji sponsorujących. Dzięki Państwa zaangażowaniu następujące kwoty zostały przekazane organizacjom sponsorującym:

  • Centrum Polsko-Słowiańskie, NY – $611,000.00
  • Centrala Polskich Szkół Dokształacających, NY – $312,880.00
  • Polska Fundacja Kulturalna, NJ – $87,480.00
  • The Copernicus Foundation, IL – $80,460.00
  • Związek Klubów Polskich w USA, IL – $70,220.00
  • Fundacja Kościuszkowska, NY – $54,340.00
  • Polonia of Long Island, Inc., NY – $46,580.00
  • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, NY – $38,240.00
  • Związek Podhalan w Północnej Ameryce, IL – $36,740.00
  • Komitet Organizacyjny Parady Pułaskiego, NY – $35,480.00

Łączna kwota przekazana przez PSFCU w 2022 r. wyniosła $1,363,880.00

W imieniu organizacji sponsorujących składamy serdeczne podziękowania za tegoroczne składki na rzecz polonijnych instytucji. Dzięki przekazanym funduszom możliwa jest realizacja wielu projektów mających na celu głównie kultywowanie oraz pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji i języka.

Przypominamy, iż przynależność do jednej z organizacji sponsorujących jest warunkiem członkostwa
w PSFCU. Wszystkie konta w PSFCU, karta debetowa, bankowość internetowa, przelewy między kontami Członków PSFCU oraz inne usługi oferowne są Członkom Naszej Unii bezpłatne lub z konkurencyjnymi opłatami.

W celu uzykania szczegółowych informacji dotyczących działalności PSFCU oraz naszej oferty prosimy
o kontakt z oddziałami Polsko-Słowiańskej Federalnej Unii Kredytowej lub kontakt telefoniczny
z Centrum Obsługi Klienta PSFCU pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).