Wyniki i Video z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Centrum Polsko-Słowiańskiego

17 grudnia 2020 roku na zebraniu Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego, które z powodu pandemii wirusa Covid-19 przeprowadzonego na platformie Zoom został wybrany nowy Zarząd CP-S. Na zebraniu ogłoszono wyniki wyborów przeprowadzonych i podliczonych przez niezależną firmę wyborczą Election-Ameryka (która nie jest częścią CPS). Wysłano w sumie 29,107 balotów do członków CP-S. Oddano 1,201 głosów.

Większością głosów Prezesem Centrum Polsko-Słowiańskiego został wybrany Marian Żak, zatwierdzono również pozostałych członków zarządu: Vice Prezesem został Pan Artur Dybanowski, Drugim Vice Prezesem została Pani Izabella Kolbus Salkin, Skarbnikiem – został Zbigniew Solarz, Sekretarzem został Pan Paweł Pachacz.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Przypominamy, że w piątek, 11 grudnia, 2020 r odbyło się Roczne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Centrum Polsko-Słowiańskiego. Z powodu pandemii wirusa Covid-19 odbyło się ono również na platformie Zoom.